Annons

Betting.se Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy gäller webbplatsen betting.se och alla dess underdomäner (”Webbplatsen”) och bör läsas noga av användare av webbplatsen (”Du”, eller ”Din”) eftersom den förklarar hur vår organisation använder de personuppgifter vi samlar in från dig när du använder vår webbplats.

Denna webbplats tillhör Raketech Group LTD (”Företaget”, ”Vi”, ”Vår” eller ”Oss”) som kommer att anses vara datakontrollant för dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”).

Vår webbplats tillhandahåller information om spelsidor, spelindustrin och innehåller länkar eller annonser till externa tredjepartswebbplatser och annat tredjepartsinnehåll (tillsammans med webbplatsen: ”Tjänsterna”).

Ämnen:

 • Vilken data samlar vi in?
 • Hur samlar vi in din data?
 • Hur kommer vi att använda din data?
 • Hur lagrar vi din data?
 • Marknadsföring
 • Vilka är dina dataskyddsrättigheter?
 • Vad är cookies?
 • Hur använder vi cookies?
 • Vilken typ av cookies använder vi?
 • Hur hanterar du dina cookies?
 • Sekretesspolicys för andra webbplatser
 • Ändringar i vår sekretesspolicy
 • Hur du kontaktar oss
 • Hur du kontaktar lämpliga myndigheter

Vilken data samlar vi in?

Denna webbplats kan nås och användas utan registrering och utan att behöva ge oss några personuppgifter. Vi samlar automatiskt in:

 • IP-adress
 • Datum och tid då du använde våra tjänster
 • Den hårdvara, mjukvara eller internetwebbläsare du använder
 • Annan information om din dator eller din mobila enhet

Du kan dock prenumerera på vårt nyhetsbrev. I detta fall samlar företaget in följande personliga identifieringsinformation:

 • Namn
 • E-postadress
 • Bekräftelse av laglig ålder för att ta emot spelmarknadsföring

Dessutom, om du bestämmer dig för att ansluta dig med oss via något av dina sociala mediekonton (om tillämpligt), kommer även vissa kategorier av data som rör dessa konton att behandlas.

Generellt sett behandlar vi inte några speciella kategorier av data (eller känsliga personuppgifter) som hälsodata, om du inte specifikt väljer att ge oss denna information. För att undvika missförstånd, kräver vi aldrig och kommer aldrig att efterfråga denna information från dig för att tillhandahålla dig våra tjänster.

Hur samlar vi in din data?

Du tillhandahåller direkt vårt företag med det mesta av de data vi samlar in. Vi samlar in och bearbetar data när du:

 • Prenumererar på vårt nyhetsbrev
 • Frivilligt ansluter till oss via något av dina sociala mediekonton
 • Använder eller granskar vår webbplats via din webbläsares cookies

Hur kommer vi att använda din data?

Vårt företag samlar in din data så att vi kan:

 • Tillhandahålla dig med våra tjänster
 • Uppfylla alla förfrågningar som du kan ha
 • Skicka information om kampanjer, bonusar, produkter och tjänster
 • Utvärdera din navigering genom vår webbplats
 • Följa alla lagar och förordningar
 • Utreda alla misstänkta beteenden
 • Uppfylla alla förfrågningar från nationella myndigheter

Vi samarbetar med många betrodda tredje parter (leverantörer och affärspartners) för att hjälpa till att hantera vår verksamhet och leverera tjänsterna. Dessa tredje parter kan från tid till annan behöva ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina funktioner och arbeta med oss (t.ex. genomföra forskning, analys eller teknisk diagnostik).

Olika tjänsteleverantörer kan hantera dina personuppgifter på våra instruktioner, som databehandlare, till exempel IT-tjänsteleverantörer.

Vi kan rapportera information eller statistiska data om dina surfhandlingar och mönster till tredje parter i aggregerad form (så att ingen individ identifieras).

Data kan också delas från tid till annan till våra rådgivare, revisorer och investerare.

Data kan delas, när vi har en skyldighet att avslöja, för att uppfylla en laglig skyldighet, eller när detta krävs för oss att skydda våra intressen eller säkerhet, till exempel till statliga myndigheter eller liknande tillsynsorgan och andra rättsliga organ.

I händelse av att vi har ett intresse av att sälja, köpa någon enhet eller de underliggande tillgångarna eller i att omorganisera någon verksamhet eller tillgångar, eller om våra enheter eller tillgångar förvärvas av en tredje part, kan data delas till potentiella säljare eller köpare.

Data kan delas till vårt moderbolag och till andra koncernbolag, belägna inom eller utanför EU/EEA.

Företaget verkar globalt, vilket innebär att vi kan behöva överföra dina personuppgifter till länder inom och utanför Europeiska unionen (”EU”). Vad som är viktigt att notera om detta är att dataskydd och andra relevanta lagar i länder utanför EU kan vara mindre omfattande än lagar och regler inom EU. I en sådan situation kommer företaget att försöka vidta alla rimliga nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tredje parter som kan ha tillgång till eller på annat sätt ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är skyldiga (t.ex. enligt kontrakt) att tillhandahålla dig en motsvarande skyddsnivå avseende din data.

Vid överföringar till ett land utanför EU/EEA kommer vi att säkerställa att din data överförs adekvat och säkert, i enlighet med gällande dataskyddslagar. Du har rätt att be oss om mer information om de skyddsåtgärder vi har infört som nämnts ovan.

Hur lagrar vi din data?

Vårt företag lagrar säkert din data på 15 AWS Data Center (Stockholm, Sweden)

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det är rimligt nödvändigt, beroende på syftet i förhållande till vilket dina personuppgifter behandlas och beroende på våra rättigheter och/eller skyldigheter att behålla sådan data som anges av alla tillämpliga lagar och föreskrifter. I detta avseende kommer vårt företag att behålla dina personuppgifter:

 • när du har gett ditt samtycke, till exempel när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller registrerar dig för någon av våra andra tjänster
 • när det är nödvändigt för utförandet av ett kontrakt, till exempel när du begär någon av våra tjänster
 • när det är nödvändigt för att följa en laglig skyldighet, till exempel när vi är skyldiga att följa våra lagliga och regulatoriska skyldigheter inklusive för AML/CTF och due diligence syften och för att undersöka misstänkt beteende, såsom i förhållande till eventuell risk och bedrägeri, genomföra våra interna policys, utöva rätten att bestrida rättsliga anspråk och förhindra skada på våra, dina och alla tredje parters rättigheter
 • när det är nödvändigt för syften som beror på de legitima intressen som förföljs av oss eller av en tredje part (förutom där sådana intressen åsidosätts av dina intressen eller dina grundläggande rättigheter och friheter). I detta avseende kan dina personuppgifter lagras:
  • för att upprätthålla säkerheten på vår webbplats
  • för att utvärdera relevansen av det tillgängliga innehållet för dig
  • för att ändra och förbättra våra tjänster genom forskning och analys
  • för att hantera vår relation med dig och behålla register i våra system
  • för att fortsätta tillhandahålla dig med marknadsföring som du kan ha begärt från oss eller som vi kan vara behöriga att tillhandahålla dig.

Det är viktigt att företaget har tillräcklig säkerhet för både tjänsterna och din personliga information. Detta innebär att implementeringen och underhållet av säkerhetsprocedurer ges stor uppmärksamhet: Företaget använder branschstandard policys och procedurer för att undvika obehörig eller annars olaglig användning av all personlig information. Trots alla våra betydande ansträngningar för att skydda vår data, kan vi inte garantera att vi kommer att kunna stoppa all olaglig åtkomst till det eller användningen av våra tjänster.

Tyvärr kan vi inte garantera att överföringen av information över internet alltid kommer att vara helt säker. Företaget gör allt för att skydda informationen, men det är omöjligt att garantera att all information som överförs till vår webbplats är säker och all internetbaserad överföring sker på egen risk.

Marknadsföring

Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål om du inte har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att göra det.

Om du har gått med på att ta emot marknadsföring, kan du alltid välja bort det vid ett senare tillfälle.

Du har rätt att när som helst förhindra vårt företag från att kontakta dig för marknadsföringsändamål eller ge din data till andra medlemmar i vår företagsgrupp.

Om du inte längre önskar att bli kontaktad för marknadsföringsändamål, vänligen kontakta oss med kontaktuppgifterna som beskrivs I avsnittet ”Hur kontaktar du oss”.

Vilka är dina dataskyddsrättigheter?

Vårt företag vill att du ska vara fullt medveten om dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande:

Rätten till tillgång – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter från vårt företag. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.

Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att vårt företag korrigerar information som du tror är felaktig. Du har också rätt att begära att vårt företag kompletterar information som du tror är ofullständig.

Rätten till radering – Du har rätt att begära att vårt företag raderar dina personuppgifter, under vissa villkor.

Rätten att begränsa behandlingen – Du har rätt att begära att vårt företag begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa villkor.

Rätten att invända mot behandlingen – Du har rätt att invända mot vår företags behandling av dina personuppgifter, under vissa villkor.

Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vårt företag överför den data vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, under vissa villkor.

Observera att med avseende på dina rättigheter och för att uppfylla sådana rättigheter kan vi behöva verifiera din identitet för att säkerställa att vi inte lämnar ut några personuppgifter till obehöriga personer.

Vi ska alltid försöka att uppfylla dina begäranden så snart det rimligen är möjligt och förbehåller oss rätten att avvisa ett sådant begärande om lagen specifikt tillåter oss att göra det, till exempel där vi är skyldiga att hålla viss information konfidentiell eller har rätt/skyldighet att behålla sådan information.

Vad är cookies?

En cookie är en liten fil eller information som sparas på din dator eller enhet när du besöker vår webbplats. Den gör att webbplatsen kan komma ihåg dina handlingar och preferenser under en viss tid. Detta gör din sidnavigation mer effektiv, eftersom den möjliggör automatisk aktivering av vissa funktioner, och den håller koll på dina preferenser, vilket gör kommunikationen mellan dig och tjänsterna du använder snabbare och enklare.

För mer information besök https://allaboutcookies.org/

Hur använder vi cookies?

Cookies och liknande tekniker används av vår webbplats generellt för att låta oss driva webbplatsen korrekt, för att ge dig relevant information, och för att skilja dig från andra besökare på vår webbplats. Detta gör att vi kan erbjuda dig en högkvalitativ upplevelse medan du surfar på vår sida, och det hjälper oss att förbättra prestanda och design på vår webbplats.

 Vilken typ av cookies använder vi?

Nedan hittar du detaljerad information om de cookies som används av vår webbplats och varför de används:

 • Strikt nödvändiga cookies – dessa är filer som lagras i ett temporärt minne medan du surfar och raderas när du stänger webbläsaren. Dessa cookies är väsentliga eftersom de är strikt nödvändiga för att möjliggöra normal användning av vår webbplats. Därmed kommer vi därför inte att kräva ditt samtycke för att använda sådana cookies. Vi kan fortfarande ge möjlighet att inaktivera cookies, men om så görs kan prestanda på webbplatsen försämras.
 • Icke-essentiella cookies:
  • Analytiska/prestanda- eller statistikcookies: dessa är filer som samlar in anonym besökarinformation. De visar oss vilka delar av webbplatsen som besöks, i vilken ordning och hur länge. Allt för att hjälpa oss att ge dig bättre och mer effektiv åtkomst till vår sida. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera dessa cookies eller skicka en varning om dem, men i detta fall kommer vissa delar av sidan inte att fungera. Dessa cookies lagrar inte någon information som kan identifiera dig.
  • Funktions- eller preferenscookies: dessa cookies hjälper oss att identifiera dig under upprepade besök, så att vi kan spara och komma ihåg dina preferenser för framtida besök. Om du inte aktiverar dessa cookies kanske vissa av dessa funktioner inte fungerar korrekt.
  • Omdirigerings- eller marknadsföringscookies: den här typen av cookie spårar sidor och länkar som du får tillgång till, så att vi kan försöka förbättra relevansen av vår webbplats för dina intressen. De lagrar inte dina personliga inställningar direkt utan baseras på den unika identifieringen av din webbläsare och Internet-enhet. Om du inte aktiverar dessa cookies kommer du att stöta på mindre riktad reklam.

Hur hanterar du dina cookies?

Kom ihåg att cookies inte alltid innehåller någon information som kan identifiera dig som individ. Icke-essentiella cookies ska endast behandlas om du samtycker till att den specifika kategorin av cookies placeras, till exempel via en pop-up när du först kommer in på webbplatsen. Observera att detta kan leda till lägre prestanda för vissa funktioner på webbplatsen och tjänsterna och en begränsad upplevelse om alla cookies är inaktiverade.

Du kan också inaktivera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare och inaktivera alla eller vissa cookies. Du kan hitta information om hur du ändrar dina inställningar för några av de mest använda internetwebbläsarna. Det finns också många tredjepartsappar du kan lägga till i din webbläsare för att blockera eller hantera cookies. Du kan också radera cookies som tidigare har ställts in i din webbläsare genom att välja ett alternativ för att radera din webbhistorik, inklusive alternativet att radera cookies.

OBSERVERA ATT DU KAN ÅTERKALLA DITT SAMTYCKE NÄR SOM HELST, GENOM ATT KONTAKTA OSS MED KONTAKTUPPGIFTERNA NEDAN.

Sekretesspolicyer för andra webbplatser

Denna policy omfattar inte sekretessinformation (inklusive cookies och annan spårningsteknik) som kan samlas in från tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över sådana tredjepartswebbplatser. Varje sådan webbplats har sin egen policy, som du bör läsa noggrant innan du anger personlig information på den webbplatsen. Vi tar inget ansvar i samband med policy för tredjepartswebbplatser. Om du väljer att följa en länk till någon av dessa webbplatser, bärs alla risker som kan uppstå vid användning av tredjepartswebbplatser som vi hänvisat till dig medvetet och frivilligt av dig som användare.

Om du väljer att dela någon av din personliga information med en tredjepartswebbplats, som vår webbplats hänvisar till dig, gäller inte vår policy.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vårt företag granskar regelbundet sin sekretesspolicy och placerar eventuella uppdateringar på denna webbplats, efter vårt eget gottfinnande. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 8 januari 2024. Du rekommenderas starkt att läsa denna sekretesspolicy regelbundet, särskilt eftersom den kan revideras då och då. Du hittar alltid den senaste versionen av policyn på vår webbplats.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor om denna policy eller om dina rättigheter och/eller vår behandling av dina personuppgifter, eller om du känner att dina personuppgiftsrättigheter har överträtts, kan du nå oss via e-post på: [email protected]

Hur du kontaktar lämpliga myndigheter

Om du vill rapportera ett klagomål eller om du känner att vårt företag inte har adresserat ditt bekymmer på ett tillfredsställande sätt, har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten

http://www.imy.se/

[email protected]

Feedback